Vítejte na stránkách obce Nová ves u Leštiny

Rozpočet

Rozpočet roku 2011

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  1069,3  
Nedaňové příjmy  150,1  
Kapitálové příjmy    
Dotace  60,1  
Financování    
Celkem  1279,5  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství  58,7  
- kultura    
- místní hospodářství 97,5  
- státní správa a samospráva  682,1  
- ostatní  73,0  
Rezerva  320,0  
Kapitálové výdaje  48,2  
Financování    
Celkem  1279,5  

 

Rozpočet roku 2010

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  1028 1028 
Nedaňové příjmy 154 154 
Kapitálové příjmy 11  11 
Dotace  287 517 
Financování    
Celkem 1480 1610 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství 59 59
- kultura    
- místní hospodářství 109 109 
- státní správa a samospráva 842 842 
- ostatní    
Rezerva    
Kapitálové výdaje    
Financování    
Celkem  1010 1010 

 

Nová ves u Leštiny