Vítejte na stránkách obce Nová ves u Leštiny

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Nová Ve u Leštiny č. 1/2018

img081.pdf

 

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psy

vyhláška o psech.pdf

 
   

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

 vyhláška o popelnicích.pdf

Účinnost

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování odpadu

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

zápis ze dne 18.ledna.pdf

Zápis č.4 10022011.docx

zápis2422011.pdf

Zápis č.5 24022011.docx

 

Oznámení

audit 2010.pdf

ROZHODNUTÍ raci Vodňany.pdf

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Nová ves u Leštiny